ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

این سیستم شامل یک سنسور co2 متصل به ra0 و یک صدا بلندگو متصل به rc2 است همانطور که در شکل نشان داده شده است.

currentشریک شدن

مشاوره رایگان دریافت کنید

یا اگر به کمک سریع نیاز دارید
WhatsApp یا WeChat 24/7 برای پشتیبانی مشتری در +8618037022596