ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

یک بالون هواشناسی برای بدست آوردن غلظت CO2 مورد نیاز است که برای آن باید یک سنسور و کابل 12n را بلند کند.

currentشریک شدن

مشاوره رایگان دریافت کنید

یا اگر به کمک سریع نیاز دارید
WhatsApp یا WeChat 24/7 برای پشتیبانی مشتری در +8618037022596